Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5 NET 5 SBS 6 RTL 7 RTL 8 Veronica

De gouden eeuw

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. Naast grote economische en culturele voorspoed, kende de Nederlandse samenleving in de 17e eeuw ook een sterke dynamiek ten koste van het oude vertrouwde.

De gouden eeuw Het begin van het einde

Het begin van het einde

Het rampjaar 1672. Het volk redeloos, de regering radeloos, het land reddeloos. Een aanval op de Republiek van verschillende kanten, de gruwelijke lynchpartij van de gebroeders De Witt, het spreekt nog altijd tot de verbeelding ... 

05 Maart 2013
Gratis
De gouden eeuw Helden op zee

Helden op zee

De Gouden Eeuw is een eeuw van oorlog. Na de uitputtende strijd van tachtig jaar tegen de Spanjaarden is de bevolking opgelucht. Even geen strijd. Maar niet voor lang: binnen vier jaar is het opnieuw oorlog, met Engeland ditmaa ... 

26 Februari 2013
Gratis
De gouden eeuw Een nieuwe wetenschap

Een nieuwe wetenschap

De 17e-eeuwse wetenschapper gelooft heilig in god en zijn volmaakte universum. Voor een briljante onderzoeker als Johannes Swammerdam is de natuur niets anders dan de mogelijkheid de geheimen van de schepping te bestuderen. Nie ... 

19 Februari 2013
Gratis
De gouden eeuw Veel geloven op een kussen

Veel geloven op een kussen

Vandaag de dag zien we tolerantie vaak als erfenis van de Gouden Eeuw en als iets typisch Nederlands, misschien wel de belangrijkste karaktertrek van ons land. Maar in de 17e eeuw zelf is tolerantie allesbehalve vanzelfsprekend ... 

12 Februari 2013
Gratis
De gouden eeuw De prijs van de kunst

De prijs van de kunst

Miljoenen schilderijen zijn er in omloop in het Nederland van de 17e eeuw. Deze aflevering gaat over de waarde van die werken en de rol van de kunsthandelaar, toen en nu. Jan Six is zo'n kunsthandelaar. Zijn familie behoorde in ... 

05 Februari 2013
Gratis
De gouden eeuw Arme Elsje

Arme Elsje

Het merendeel van de inwoners van de Republiek is arm en blijft dat ook. Maar in tijden van extreme nood is er - anders dan in de ons omringende landen - beperkte steun, mogelijk gemaakt door de burgerij of de kerk. Die steun i ... 

29 Januari 2013
Gratis
De gouden eeuw Moderne manieren

Moderne manieren

In deze aflevering volgt Hans Goedkoop het spoor van de nieuwe rijken, burgerfamilies die voor het eerst opgroeien in vrede en welvaart. Dat opent ongekende mogelijkheden. Er komen nieuwe producten op de markt zoals tabak, zijd ... 

22 Januari 2013
Gratis
De gouden eeuw Een maakbaar land

Een maakbaar land

'God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land.' Voor geen enkele periode in onze geschiedenis geldt deze bewering zo sterk als voor de Gouden Eeuw, de tijd waarin zowel de welvaart als het aantal inwoners v ... 

15 Januari 2013
Gratis
De gouden eeuw Een wereldonderneming

Een wereldonderneming

De Verenigde Oost-Indische Compagnie staat in de vaderlandse geschiedenis voor durf, ondernemingszin, creativiteit en rijkdom. Maar klopt dit? Hoe kijkt men in Indonesie en in Nederland aan tegen de rol van Jan Pieterszoon Coen ... 

08 Januari 2013
Gratis
De gouden eeuw Markt en moraal

Markt en moraal

Op het eerste gezicht is de Oostzeehandel veel minder spectaculair en exotisch dan de VOC, maar de handel op de Oostzee is wel veel belangrijker en winstgevender. Jaarlijks varen honderden schepen vanuit de Republiek door de So ... 

01 Januari 2013
Gratis
De gouden eeuw Staat zonder hoofd

Staat zonder hoofd

Wie leidt het nieuwe land - en hoe? Centraal in deze aflevering staan Maurits van Oranje en Johan van Oldenbarnevelt. Maurits de briljante strateeg en veldheer, Oldenbarnevelt zijn leermeester en geniaal organisator van een voo ... 

25 December 2012
Gratis
De gouden eeuw Nieuw volk

Nieuw volk

De val van Antwerpen in 1585 leidt tot een massale uittocht uit de zuidelijke Nederlanden. Protestantse families, arm en rijk, vluchten naar het noorden. Op zoek naar mogelijkheden om hun geloof te belijden, op jacht naar werk. ... 

18 December 2012
Gratis
De gouden eeuw Land in zicht

Land in zicht

Het Wilhelmus, iedereen kan wel een paar regels meezingen, maar wat zingen we eigenlijk? Een propagandalied uit de tijd dat de Nederlanden nog een lappendeken van losse gewesten waren die maar een ding wilden: hun autonomie beh ... 

11 December 2012
Gratis