Als de Ganges kon vertellen

Driedelige serie over een tocht langs de Ganges vanaf de oorsprong tot de monding. De reis stopt op interessante plekken zoals Rishikesh, Haridhwar en Varanasi om persoonlijke verhalen van mensen in relatie tot de Ganges op te tekenen. Het laatste deel gaat over de delta van de serie. Ook hier praten we met oeverbewoners, schippers over de bijzondere band tussen de Ganges en haar bewoners. Een relatie, waarmee de rivier de eervolle naam Moeder van India heeft gekregen.