De Gouden Eeuw

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. Naast grote economische en culturele voorspoed, kende de Nederlandse samenleving in de 17e eeuw ook een sterke dynamiek ten koste van het oude vertrouwde.
De Gouden Eeuw Het begin van het einde

Het begin van het einde

Rampjaar 1672. Het volk redeloos, de regering radeloos, het land reddeloos. Een aanval op de Republiek, de gruwelijke lynchpartij van de gebroeders De Witt, het spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het rampjaar 1672. Het volk ... 

De Gouden Eeuw Helden op zee

Helden op zee

De Gouden Eeuw is een eeuw van oorlog. Na de uitputtende strijd van tachtig jaar tegen de Spanjaarden is de bevolking opgelucht. Even geen strijd. De Gouden Eeuw is een eeuw van oorlog. Na de uitputtende strijd van tachtig jaar ... 

De Gouden Eeuw Een nieuwe wetenschap

Een nieuwe wetenschap

De 17e-eeuwse wetenschapper gelooft heilig in god en zijn volmaakte universum. Voor een briljant onderzoeker als Johannes Swammerdam is de natuur een mogelijkheid de geheimen van de schepping te leren. De 17e-eeuwse wetenschapp ... 

De Gouden Eeuw Veel geloven op één kussen

Veel geloven op één kussen

In de 17e eeuw zelf is tolerantie allesbehalve vanzelfsprekend en al helemaal geen ideaal. Het verhaal van de 

De Gouden Eeuw De prijs van de kunst

De prijs van de kunst

Miljoenen schilderijen zijn er in omloop in het Nederland van de 17e eeuw. Deze aflevering gaat over de waarde van de werken en de rol van de kunsthandelaar, toen en nu. Jan Six is zo 

De Gouden Eeuw Arme Elsje

Arme Elsje

Het merendeel van de inwoners van de Republiek is arm en blijft dat ook. Maar in tijden van extreme nood is er, anders dan in de ons omringende landen, beperkte steun, van de burgerij of van de kerk. Het merendeel van de inwone ... 

De Gouden Eeuw Moderne manieren

Moderne manieren

In deze aflevering volgt Hans Goedkoop het spoor van de nieuwe rijken, burgerfamilies die voor het eerst opgroeien in vrede en welvaart. Dat opent ongekende mogelijkheden. In deze aflevering volgt Hans Goedkoop het spoor van de ... 

De Gouden Eeuw Een maakbaar land

Een maakbaar land

'God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land'. Voor geen enkele periode in onze geschiedenis geldt deze bewering zo sterk als voor de Gouden Eeuw. 

De Gouden Eeuw De VOC: een wereldonderneming

De VOC: een wereldonderneming

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. -De VOC staat in de geschiedenis voor durf, ondernemingszin en rijkdom. Maar klopt dit wel? De Verenigde Oost-Indische C ... 

De Gouden Eeuw Markt en moraal

Markt en moraal

Op 

De Gouden Eeuw Staat zonder hoofd

Staat zonder hoofd

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. -Wie leidt het nieuwe land - en hoe? Over Maurits van Oranje en Johan van Oldenbarnevelt. Wie leidt het nieuwe land - en ... 

De Gouden Eeuw Nieuw volk

Nieuw volk

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. -De val van Antwerpen in 1585 leidt tot een massale uittocht uit de zuidelijke Nederlanden. De val van Antwerpen in 1585 ... 

De Gouden Eeuw Land in zicht

Land in zicht

De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. -Het Wilhelmus, iedereen kan wel een paar regels meezingen, maar wat zingen we eigenlijk? Het Wilhelmus, iedereen kan we ...