Onze grond

We haken aan bij Nederland van Boven. Vanuit de lucht zien we een mooi geordend landschap, in de grond lijkt het wel een chaos. Labyrint duikt naar de bodem en merkt dat de grond onder onze voeten weg wordt geslagen én wegzakt. De Nederlandse grond is in beweging; van zakkende tuinen tot verplaatsende Waddeneilanden. De consequenties ervan zijn goed in ons landschap te zien. De TU Delft houdt al minstens twintig jaar deze bodembeweging nauwlettend in de gaten. Voor het eerst kunnen ze een compleet beeld geven van de beweging van de grond in heel Nederland. Er zijn verzakkingen, maar zelfs lokaal stijgingen aan het licht gekomen die hiervoor nog niet bekend waren. Maar wat zakt precies weg? Hoe komt dat? We kijken in de bodem met TNO om te achterhalen wat er precies gebeurt en hoe we het wellicht kunnen stoppen. Maar we zakken niet alleen, ons land wordt ook weggeslagen. De Nederlandse kust is sinds de ijstijd onderhevig aan erosie. De afgelopen decennia krimpt de kust steeds sneller. In 1990 is daarom besloten om de kustlijn te behouden zoals hij toen was. Hiervoor moet jaarlijks steeds meer zand bijgestort worden om onze stranden en veiligheid te waarborgen. Het is een intensieve en kostbare aangelegenheid. De Zandmotor is een groot schiereiland dat met behulp van wind en stroming automatisch de kustlijn moet versterken met extra zand. Maar zou de natuur ons wel kunnen beschermen? En hoe uniek is dit in Nederland? Eigenlijk beschikken we al eeuwen over vijf mooie zandmotors: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Bron: NTR

Recente uitzendingen van Labyrint TV