Jan Martien van Welie

Nieuwe katholiek Jan Martien van Welie, leraar p een school in Leeuwarden, vijftiger met stevige protestantse wortels. Een kunstenaar uit Leeuwarden vertelt over de zoektocht van de protestantse kerk naar de katholieke wereld en over zijn beslissing om met Pasen gevormd te worden en toe te treden tot de katholieke kerk. Kruisdood Hij vertelt dat hij is thuisgekomen. Eerst langs de weg van de kunst die zo bij de katholieke wereld hoort en die verwijst naar het geheim van God met mensen. Dan langs de weg van de katholieke kerken op alle plekken van de aarde die de katholieke kerk tot een wereldwiijde gemeenschap maken. Vervolgens langs Rome waar de graven van Petrus en Paulus levende wortels zijn van een geloofsweg die tot op de dag van vandaag verder gaat. En tenslotte in de kruisdood van Christus die zoveel meer betekent dan vaak gedacht wordt. Vormsel Als meelevende en betrokken protestant heeft hij vaak het avondmaal gevierd en zich nooit echt gerealiseerd wat die kruisdood betekent. ‘De gave van Christus aan ons, het offer van zijn leven voor ons.’ Het maakt hem stil en daarom bidt hij geregeld bij het allerheiligste om de diepte van de eucharistie tot zich door te laten dringen. De kruisdood van Christus beleeft Jan Martien sterker en indringender in de katholieke traditie. Daarom koos hij voor deze traditie en heeft hij zich met Pasen laten vormen. Albert Buter heeft Jan Martien de kans gegeven te groeien in het geloof. En samen hebben ze het laatste stuk van zijn zoektocht afgelegd. Dank aan Albert Buter Voor Albert Buter is dit verhaal een mooi afscheidsgeschenk, nu hij als pastoor vertrekt naar Emmen. Hij zal ten zeerste worden gemist door allen die met hem hebben gewerkt en die via de eucharistievieringen bij hem betrokken waren. Albert, dankjewel en het ga je goed!

Bron: RKK

Recente uitzendingen van Geloofsgesprek