Dopingdealers

Nederlands anti-dopingbeleid faalt Belgische instanties: Nederland zwakke schakel in dopingbestrijding Het Nederlandse anti-dopingbeleid schiet ernstig tekort. Dat stellen de Belgische politie en Justitie in het KRO programma Brandpunt Reporter. ‘Nederland is een zwakke schakel in de internationale bestrijding van de dopinghandel’, zeggen de Belgische autoriteiten in de uitzending. In België wordt volop doping verhandeld die afkomstig is uit ondergrondse laboratoria in Nederland. Volgens F. Clarysse, Advocaat-generaal van het Gentse hof van beroep is het aantal laboratoria in Nederland de afgelopen twee jaar verdubbeld van vier naar acht. Clarysse maakt deel uit van de zogenoemde Multidisciplinaire Hormonencel, een speciale dienst die de dopinghandel bestrijdt. Zijn collega R. van Cauwenberghe stelt dat de middelen die in de Nederlandse laboratoria gemaakt worden een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. De doping wordt volgens de Belgen verhandeld via een twintigtal websites, dat vermoedelijk door Nederlanders worden beheerd. ‘Die problemen moeten met tak en wortel worden uitgeroeid maar het schort aan samenwerking met Nederland’ zegt Van Cauwenberghe. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit is verrast door de toename van het aantal ondergrondse dopinglaboratoria. ‘De vraag is aan de orde of de opsporing van dopinghandel geen grotere prioriteit moet krijgen bij onze opsporingsinstanties’. De dopingbestrijding in Nederland was de afgelopen jaren vooral gericht op zelfregulering. In dat kader werden er afspraken gemaakt met sportscholen. De zogenoemde dopingparagraaf die sinds 1 januari 2012 van kracht is, blijkt het afgelopen jaar niet één keer te zijn overtreden. Dat maakt de brancheorganisatie van sportscholen Fit!Vak in Brandpunt Reporter bekend. Volgens Herman Ram van de Dopingautoriteit laat het zien dat de afspraken niet werken. ‘Volgens mij klopt dit cijfer niet. Ik denk dat dit reglement wel degelijk wordt overtreden.Wat óf niet doordringt tot de koepel óf niet leidt tot een royement, wat wel de bedoeling was’. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in 2010, in een onderzoek naar illegale medicijnen, voor het laatst dopingproducten zijn aangetroffen. De Belgische Multidisciplinare Hormonencel zegt vorig jaar nog op bezoek te zijn geweest bij het Functioneel Parket om een aantal zaken aan te kaarten. ‘Maar ik denk dat deze materie in Nederland minder prioritair is’ aldus Advocaat- generaal F. Clarysse. ‘Er schort kennelijk iets aan de grensoverschrijdende samenwerking, op alle vlakken. Laat deze uitzending een signaal zijn naar de politici om meer rond de tafel te gaan zitten’, aldus inspecteur R. van Cauwenberghe.

Bron: KRO

Recente uitzendingen van Brandpunt Reporter