Vroege vogels

Van de kleinste insecten tot de grootste milieuschandalen: Menno Bentveld en Janine Abbring brengen unieke verhalen en beelden uit de natuur en komen in actie tegen bedreigingen voor het milieu. In deze aflevering aandacht voor de Hedwigepolder, kadavers als drukbezocht restaurant en de Floriade als Tuinreservaat. -Hedwigepolder onder water. De discussie over de Hedwigepolder laait de laatste jaren hoog op. Moet de polder nu wel of niet onder water gezet worden? Voor velen een politiek issue, maar voor Vroege vogels is het een natuurkwestie. Als de polder onder water gezet wordt, kan de unieke getijdennatuur namelijk hersteld en behouden worden. Janine bezoekt het Verdronken Land van Saeftinghe, een van de weinige plekken waar deze getijdennatuur nog voorkomt en waar vele trekvogels dankbaar gebruik van maken. -Dood doet leven. Dode dieren hebben een slecht imago: ze worden vaak geassocieerd met stank en besmettelijke ziekten, maar in de natuur vervullen ze de functie van een drukbezocht restaurant, waar honderden dieren bij aanschuiven. Grote kadavers zie je echter zelden. In het project 'Dood doet Leven' proberen diverse natuurorganisaties dode dieren weer een plek te geven in de natuur. We laten zien welke aaseters een hapje van een kadaver komen proeven. -Wild op de Floriade. De Floriade goes green! De tienjaarlijkse tuinbouwexpositie, die dit jaar in Venlo wordt gehouden, heeft twee heuse Tuinreservaten op het terrein. Menno kijkt in de WildeWeeldeWereld hoe de laatste hand wordt gelegd aan deze natuurlijke modeltuin, waarin ook de fauna ruim baan krijgt.

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Vroege Vogels TV