De gezinsvoogd

Onthutsend beeld van het werk van gezinsvoogd Jeff Chapman die, te midden van echtelijke ruzies, mishandeling en verwaarlozing, opkomt voor de belangen van het kind.

Bron: NCRV

Recente uitzendingen van NCRV Dokument