Ziek en uitgezet

Documentaire over zieke patiënten die beoordeeld worden door een arts van het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Medisch specialisten van diverse ziekenhuizen vinden dat de BMA-artsen hun werk onverantwoord doen en moeten soms accepteren hoe hun doodzieke patiënten door de IND terug worden gestuurd. De BMA-artsen beslissen regelmatig dat de situatie in het land van herkomst op medisch gebied goed genoeg is om terug te keren. Bij de beoordeling draait het om twee vragen: is er in het land van herkomst een medisch specialist om de patiënt te behandelen en is er medicatie beschikbaar?

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Zembla