In deze aflevering: de (inter)nationale handel in afvalolie en scheepsafval. Het giftige afval wordt vermengd met stookolie en dient als brandstof voor zeeschepen, waardoor ernstige milieuverontreiniging ontstaat.

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Zembla