Leger des Heils

In 1930 werd Annie in Den Haag geboren. Hier groeide zij op in een gezin met twee zussen en twee broers. Annie maakte als jong meisje de Tweede Wereldoorlog zeer bewust mee. Wat voor invloed had dit op haar verdere leven? Wat is het verhaal achter de glazen ogen die naast het bed van Annie liggen? Zodra Oscar Balkenende en Trix Kruisinga van het Leger des Heils het huis van Annie betreden wordt meteen duidelijk dat zij meer liefde had voor honden dan voor mensen. Pas op latere leeftijd kwam Annie haar grote liefde tegen. Samen trokken zij naar het Drentse platteland. Ze hadden genoeg aan elkaar en hadden weinig contact met de mensen om hen heen. Maar hoe kwam het contact met de buren toch tot stand? En wat betekende dit voor Annie?

Bron: MAX

Recente uitzendingen van De Nalatenschap