Rots & Water

Rots & Water is het initiatief van gymleraar en remedial teacher Freerk Ykema. Rots & Water is een ‘psychofysieke’ training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Documentairemaakster Eveline van Dijck legde dit nieuwe fenomeen vast. In de actuele discussie over de inrichting van het onderwijs fungeert Rots & Water als een methode om de eenzijdige focus op kennisverwerving te compenseren met ruimte en aandacht voor persoonlijkheidsvorming en socialisatie. Het is een weerbaarheids- en anti-pestprogramma dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van 2Doc: