Shadow World

Filmmaker Johan Grimonprez laat de gang van zaken in de wereldwijde wapenhandel zien, waar winst belangrijker is dan mensenlevens. In de nasleep van elke oorlog duiken er geruchten op van omkoping, belangenvermenging en onethisch winstbejag. Een schimmige wereld van wapenhandelaren, corruptie, hebzucht, smeergeld en achterkamerpolitiek. Maar ook van geheime diensten, militaire bevelhebbers, politici en wereldleiders wier morele kompas helemaal op tilt is geslagen. Hun enige belang lijkt de oorlog zo lang mogelijk te laten duren om zoveel mogelijk geld te verdienen. Aan de hand van getuigenissen van onderzoeksjournalisten, wapenhandelaren, lobbyisten en politic toont deze documentaire hoe de internationale wapenhandel een bedreiging vormt voor de democratie. Niet alleen in de landen waar de wapens worden gebruikt, maar ook in het Westen waar ze worden gemaakt.

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van 2Doc: