De verkeerde brul

Badou, Chiku en Munroe gaan een toneelstuk opvoeren waarin Badou hard moet brullen. Omdat dat brullen maar niet lukt, gaat hij een brul-lesje nemen bij Andi. Andi leert Badou brullen, maar legt uit dat hij dat nooit zomaar in het wild mag doen waar hijzelf niet bij is, want de verkeerde brul kan verkeerd worden opgevat en klinken als een uitdaging. Omdat Badou zijn brul nog niet luid genoeg vindt, maakt Chiku een uitvinding die het volume versterkt. En uiteraard brult Badou vervolgens heel hard in de Savanne en trekt hij een agressieve leeuw aan. Met de hulp van Andi en de uitvinding van Chiku weten ze hem te verjagen, maar nu is de brulversterker kapot. Gelukkig staat Andi tijdens het toneelstuk in de coulissen om voor Badou te brullen en wordt het toneelstuk een succes.

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van Babar en de belevenissen van Badou