Van Jirnsum naar Friens

Annemiek neemt de bocht naar Noord-Friesland, waarna ze belandt in het paradijs: een voormalig doopsgezinde kerk waar Anne Sollie en zijn vrouw wonen en werken. Anne heeft zich gestort op het restaureren en stemmen van piano's. Wanneer hij bladmuziek voor twee piano's heeft opgedoken, speelt hij samen met Annemiek. Ook in Friens is een kerk voor één gezin te vinden. Deze hervormde kerk dateert uit 1795 en werd betaald door het adellijk geslacht van Van Sytzama. Het kerkje is eenvoudig, maar heeft grote rouwborden van de familie Van Sytzama aan de muur. Hoewel de familie er inmiddels niet meer woont, worden ze er nog steeds begraven. De familie Van Sytzama woonde in Beslinga State, vlak naast de kerk. Na de dood van baron Maurits Pico Diederik Van Sytzama in 1848 werd Beslinga State afgebroken. Reden voor Annemiek om even bij de plek stil te staan.

Bron: KRO-NCRV

Recente uitzendingen van Mijn pelgrimspad