Eveline van Leeuwen

Eveline van Leeuwen is hoogleraar Urbane Economie aan Wageningen University, waar zij studie doet naar duurzaamheid op het grensgebied van stad en platteland. Eveline is niet met het geloof opgevoed en kwam in haar tienerjaren tot geloof. Zij was een aantal jaren voorzitter van een kerkenraad. Eveline ervaart geen spanning op het terrein van geloof en wetenschap. Zij is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: EO

Recente uitzendingen van Andries en de wetenschappers