Zolang er leven is: februari

De Omanido's krijgen te horen dat alleen een bewonerscommissie inzicht kan krijgen in de bestuurlijke zaken rondom de leegstand in het verzorgingshuis. Ze willen dat directrice Stelwagen verkiezingen uitschrijft voor zo’n commissie en ze besluiten zich allemaal kandidaat te stellen. Hond Mo is ziek en ook Evert lijkt zich niet goed te voelen. Hendrik maakt zich zorgen en wil dat Evert naar de dokter gaat, maar die is eigenwijs. Verder krijgt Hendrik opnieuw bezoek van de 8-jarige Frida, heeft meneer Elrooy ruzie met een brandblusser en gaan de Omanido’s op djembécursus. Een scootmobielritje met meneer Hoogdalen loopt uit op een confrontatie met de politie! Grietje zit goed op de gesloten afdeling, waar Hendrik haar regelmatig bezoekt. Maar hij ziet ook dat ze achteruitgaat.

Bron: MAX

Recente uitzendingen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen