Never Whistle Alone

Reconstructie van de verhalen van zeven Italiaanse klokkenluiders. Worden ze als held of als verraders onthaald? Wat betekent het voor het bedrijf en hun carrière? Is er uiteindelijk gerechtigheid? Het zijn vaak gewone werknemers die tijdens hun werkzaamheden iets ontdekken wat eigenlijk niet in de haak is, of die ongewild bij schimmige zaken worden betrokken. De Italiaanse regisseur Marco Ferrari spreekt zeven landgenoten die moedig genoeg waren om zich uit te spreken. Hun verhalen blijken allemaal via een vast stramien te verlopen. Ze krijgen niet alleen te maken met complimenten voor hun moedige daad, maar ook met agressie, intimidatie, pestgedrag en uiteindelijk isolatie op het werk. Zouden ze het een volgende keer weer doen?

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van 2Doc: