Een apart loket voor licht verstandelijk beperkten

Mensen met een licht verstandelijke beperking worden systematisch overschat. Ze zijn overgerepresenteerd in de verslavingsproblematiek, daklozenopvang en gevangenissen. Hoe kan de samenleving toegankelijker voor hen worden? Moeten er aparte loketten komen? Of moet iedereen leren omgaan met mensen die wat meer begeleiding nodig hebben? (Familieleden van) mensen met een licht verstandelijke beperking, een straatdokter, psychologen en begeleiders leggen in het Stadhuis van Leeuwarden persoonlijke belevenissen en vragen voor aan burgemeester Sybrand Buma en Wmo-wethouder Herwil van Gelder. Leeuwarden heeft een begin gemaakt met beleid voor licht verstandelijk beperkten, een kwetsbare groep mensen, omdat je 'niets aan ze ziet'.

Bron: naar de website

Recente uitzendingen van De publieke tribune