Wat mogen burger en overheid van elkaar verwachten?

Bureaucratie drijft mensen tot grote wanhoop, zelfs bestuurders voelen zich machteloos. Zijn zij nog in staat Kafka's veelkoppige monster te beteugelen? Sleutelfiguren uit eerdere afleveringen gaan in gesprek met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Moeten ambtenaren minder naar regels en meer naar mensen kijken om problemen op te lossen, ook als ze daarvoor overtredingen door de vingers moeten zien? Leidt dat niet tot willekeur? En als incidenten een patroon vertonen, moet het systeem dan niet veranderen?

Bron: naar de website

Recente uitzendingen van De publieke tribune