Seizoen 1 Afl. 1 - NOS Srebrenicajournaal

De val van Srebrenica is niet te begrijpen zonder de voorgeschiedenis te kennen. In deze aflevering gaat het over het bewind van maarschalk Tito, die tussen 1943 en 1980 de eenheid van de communistische republiek Joegoslavië met harde hand bewaarde, maar er tegelijkertijd in slaagde een eigen, vrijzinnige koers ten opzichte van Moskou te varen. Ook wordt de opkomst van de Servische leider Milosevic geschetst. Hij zal het vuur van het nationalisme aansteken, het begin van het einde van de eenheidsstaat Joegoslavië.

Bron: NOS

Recente uitzendingen van Srebrenica