CPS investigated me so I kicked my mother out

Jeanine en Nathan besloten Jeanines moeder, Liz, in huis te nemen, toen ze de huur van haar woning niet meer kon opbrengen. Van dankbaarheid was weinig sprake: Liz vond hun huis zo smerig, dat ze er melding van maakte bij de Kinderbescherming. De leefomgeving zou niet gezond zijn voor haar kleinkind. Het gevolg was dat Liz door haar dochter Liz het huis uit werd gezet en sindsdien in haar auto moet leven.

Bron: RTL8

Recente uitzendingen van Dr. Phil