Als de liefde voorbij is

De helft van de Nederlandse vrouwen kan financieel niet op eigen benen staan en één op de vier alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Vrouwen die dit zelf meemaakten gaan in gesprek met Ingrid van Engelshoven, de minister die verantwoordelijk is voor emancipatie. Hedy d'Ancona luistert en denkt kritisch mee als feministe van het eerste uur. Waarom vervallen we nog zo vaak in traditionele rolpatronen als we kinderen krijgen? En hoe kan het anders? Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de minister en van de publieke tribune met elkaar te confronteren en tot waardevolle inzichten en, wie weet, oplossingen te komen.

Bron: naar de website

Recente uitzendingen van De publieke tribune