Het beloofde bos

Nederland is een van de minst bosrijke landen van Europa. Slechts zo'n 10% procent van Nederland is bos. De laatste tien jaar zijn er ook meer bomen gekapt dan dat er nieuwe bijkwamen. Maar daar komt verandering in, zo kondigde minister Schouten aan met de presentatie van de Bossenstrategie eind 2020. Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen rijk en provincies 10% bos bijplanten. Dat zijn zo'n 150 miljoen nieuwe bomen en dat binnen tien jaar. Goed nieuws, want bos is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van lucht en water, en is bovendien een bron van ontspanning. Maar klopt dit 'meer bos' wel?

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Zembla