Daar is de Marshallhulp!

De VS hebben ingegrepen. Drie weken te laat dienen de Europese landen hun plan in. Het geld van de Marshallhulp redt Nederland van verregaande bezuinigingen. Op 22 april 1948 loopt het eerste schip met Marshallgoederen de haven van Rotterdam binnen. Het plan brengt een enorme en ingewikkelde administratie met zich mee. Ook de Nederlandse boeren krijgen geld, maar vooral voorlichting. Het boerenbedrijf moet grootschaliger. Uit VS komt de ene tractor na de andere en de Landbouwuniversiteit Wageningen doet onderzoek naar de nieuwste landbouwmethodes. Maar materiële hulp alleen is niet voldoende.

Bron: MAX

Recente uitzendingen van In de voetsporen van D-Day