Wateroverlast

Sinds het hoogwater in Limburg realiseren we ons hoeveel mensen op kwetsbare plekken leven: zo'n 70 procent woont in overstromingsgevoelig gebied. Toch moet er de komende jaren flink bijgebouwd worden om het woningtekort op te lossen, ook vlakbij rivieren en in laaggelegen polders. Bijvoorbeeld in Arnhem, waar bewoners Hilde en Erik door de komst van nieuwsbouw in de uiterwaard vrezen voor natte voeten in eigen huis. Hoe kunnen we met z'n allen veilig blijven in Nederland waterland? Moeten we accepteren dat we leven met het risico op waterschade of erger? Of is er nog een oplossing?

Bron: KRO-NCRV

Recente uitzendingen van Pointer