Susan Smit

Volgens schrijfster Susan Smit is de Bijbel eeuwenlang door kerkelijke machthebbers misbruikt, bijvoorbeeld om vrouwen als 'heksen' te kunnen vervolgen. Terwijl Jezus juist zegt dat er geen instanties nodig zijn om met God in contact te komen. Voor Susan is een Bijbeltekst uit Lucas: 'het koninkrijk Gods is 'in ulieden' uit de Statenvertaling een belangrijke tekst. Zij is verrast door de nieuwe vertaling.

Bron: KRONCRV

Recente uitzendingen van De zin van je leven