Typisch Lemmer

Suzette is Miss Intercontinental Friesland en zit volop in de voorbereiding voor een nieuwe missverkiezing: Miss Intercontinental Nederland. Welmoed van De Graasboerderij gaat de kalveren voeren die inmiddels van de moeder af zijn. Ondertussen wordt het gras geschud, gedroogd en ingekuild. Hilde is op Schiphol omdat haar vriend William uit Australië eindelijk naar Nederland komt. Judy heeft de Afghaanse Hashmat te gast. Ze hebben elkaar in het asielzoekerscentrum ontmoet en gaan naar dezelfde kerk waar Hashmat zich ook heeft laten dopen. De familie van Hashmat vindt het moeilijk dat hij zich bekeerd heeft tot het christendom.

Bron: BNNVARA

Recente uitzendingen van Typisch