Vroege Vogels presenteert: De blauwe kiekendief en de velduil

De blauwe kiekendief en de velduil zijn de geheimzinnigste en zeldzaamste roofvogels van ons land. Het gaat al jaren niet goed met ze, de aantallen lopen sterk terug, maar de reden waarom dit gebeurt is een raadsel. Beide soorten leven in dezelfde leefgebieden van dezelfde prooien. Onderzoekers en natuurbeheerders proberen in beeld te brengen welke factoren hieraan ten grondslag liggen. In deze natuurdocumentaire worden beide soorten in de broedtijd en in de winter gevolgd, met spectaculaire natuurbeelden tot gevolg.

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Vroege Vogels