Friese Meren

We bevaren de Friese meren. De uitgestrekte nattigheid maakt het een fantastisch en belangrijk gebied voor onze wintervogels. Bij zonsopkomst zien onze natuurfilmers Roel en Marit duizenden vogels opstijgen uit het water, op weg naar hun foerageerplekken. Willemijn tuurt door haar verrekijker naar de eerste grutto's die in het gebied zijn neergestreken en vist ook nog een grote modderkruiper uit het water. We zien enorme zeearenden en minuscuul kleine zeggekorfslakken. Menno bezoekt het grootste stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal, dat een einde maakte aan de natuurlijke dynamiek van het water.

Bron: VARA

Recente uitzendingen van Vroege Vogels