Geloven onder de regenboog

'De Kerk is er voor iedereen. Para todos, todos, todos!' Deze woorden van paus Franciscus op de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon galmen nog steeds na. Maar hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Is de Rooms-Katholieke Kerk inclusief als het om lhbti+-gelovigen gaat? Kruispunt maakt een rondgang en tekent de verhalen op van katholieken voor wie dit onderwerp na aan het hart ligt. Openlijk erover praten is soms lastig. Over het gevoel van in de praktijk er wellicht bij horen, maar officieel toch een tweederangs katholiek zijn. Geeft Paus Franciscus hoop dat er verandering mogelijk is? Voor het zegenen van homostellen zet hij de deur op een kier.

Bron: KRO

Recente uitzendingen van Kruispunt