Burenruzie

Soms kunnen buren het geweldig met elkaar vinden, soms lopen burenruzies dusdanig hoog op dat er bemiddeld moet worden. Op het platteland van Servië redt Danijela met haar asiel aan huis zwerfhonden. De buren kunnen haar reddingsacties minder waarderen: ze worden horendol van de geluidsoverlast en de vele hondendrollen. In New Delhi wordt om elke millimeter leefruimte gevochten. In Old Delhi is de situatie het meest nijpend, hier loopt een ruzie tussen twee buurmannen over een nieuwe deur uit de hand. En in een gemeenschappelijke wasruimte in Burkina Faso zwijgen twee buurvrouwen elkaar dood sinds de verdwijning van een paar borden.

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van Metropolis