Uitzending 60 jaar televisie kerkdienst Eudokiakerk Kampen 1983

Afl.: Uitzending 60 jaar televisie kerkdienst Eudokiakerk Kampen 1983. Sinds 1961 worden op zondag via televisie kerkdiensten uitgezonden. De kerkdiensten werden rechtstreeks uitgezonden, wat betekent dat er tot aan de komst van video vrijwel geen materiaal bewaard is gebleven. In het kader van zestig jaar televisie zenden we een tv-dienst uit 1983 opnieuw uit. Het betreft een kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vanuit de Eudokiakerk in Kampen met Prof. dr. J. van Bruggen als voorganger. Van Bruggen was in die tijd verbonden aan de Theologische Hogeschool in Kampen als docent Nieuwe Testament. Van Bruggen koos destijds een bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament: Marcus 4 over de storm op het meer. Van Bruggen: 'Ik heb kort geleden de video van deze dienst teruggekeken, het geeft een mooi tijdsbeeld en het roept allemaal warme herinneringen op aan de tijd dat wij in Kampen hebben gewoond en lid waren van de gemeente. Je ziet oude bekenden, jong en oud en het roept emoties op van mensen die je toen goed hebt gekend en nu niet meer leven. Ik vond het mooi om te zien dat de verkondiging van bijna dertig jaar geleden nog steeds actueel is. Dat is een enorme bevestiging van de rijkdom van het Evangelie van Jezus Christus door de jaren, ja, door de eeuwen heen!' aldus Van Bruggen. Liturgie: Votum en Groet. Welkom en gebed. Zingen Psalm 9. Geloofsbelijdenis. Zingen Ere zij aan God de Vader. Gebed. Bijbellezing Marcus 4. Zingen Psalm 107. Verkondiging. Zingen Wij knielen voor uw zetel neer. Gebed. Zingen Psalm 103. Zegen.

Bron: ZvK

Recente uitzendingen van Kerkdienst vanuit...