Hebrew man

Offer Golan, de Hebrew man, staat vaak raar te kijken. Dat Joden zoveel vreemde gewoontes hebben, was hem in Israel nooit opgevallen. Op zijn scooter gaat hij op onderzoek uit. Afl.: Koosjer eten.
Hebrew man Mezoeza

Mezoeza

Deze aflevering aandacht voor de mezoeza, een deurpostkoker bij de ingang van huizen en vertrekken aan de rechterdeurpost waarin zich een rolletje beschreven perkament bevindt. 

Hebrew man Matchmaker

Matchmaker

Deze aflevering: op zoek naar een joodse partner met behulp van een matchmaker. 

Hebrew man Soekot

Soekot

In deze aflevering vraagt de Hebrewman zich af hoe Soekot, het Joodse Loofhuttenfeest, in Nederland gevierd wordt.