Schepper & co aan tafel

Eerder een gesprek over doorbehandelen patiënten. “Oudere patiënten worden vaak behandeld terwijl het de vraag is of dat wel iets oplevert aan levenskwaliteit”, zegt Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging. “Een huisarts zou in dat proces een regierol kunnen vervullen.” In Schepper & Co aan Tafel onder leiding van Jacobine Geel, reageren artsen en ouderen hierop. Een ruime meerderheid van de artsen is het met hem eens dat de zorg in de laatste levensfase vaak strijdig is met het welzijn van patiënten, maar vindt het lastig om het gesprek over de naderende dood aan te gaan. Aan tafel ook Arno Heltzel van de ouderenbond Unie/KBO. Volgens hem vinden ouderen het kwalijk dat ze worden gezien als kostenpost. Meer bewustwording bij ouderen en hun familie én een keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen, zouden hierbij kunnen helpen. Gespreksprogramma over actuele ontwikkelingen op het terrein van geloof en samenleving.

Bron: NCRV

Recente uitzendingen van Schepper & Co