Rieke Samson over seksueel misbruik

Rieke Samson over seksueel misbruik Na de commissie Deetman, die seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzocht, komt maandag de commissie Samson met haar bevindingen naar buiten over seksueel misbruik onder uit huis geplaatste kinderen. Bij Jacobine Geel is de vrouw die deze commissie haar naam gaf, Rieke Samson te gast. Ze vertelt over haar bevindingen en wat er volgens haar moet gebeuren om het misbruik een halt toe te roepen. En een reactie op het rapport van voormalig minister van Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Gespreksprogramma over actuele ontwikkelingen op het terrein van geloof en samenleving.

Bron: NCRV

Recente uitzendingen van Schepper & Co