De heldenrol van de spons

De sleutel voor echt duurzame visteelt ligt in de koraalriffen. In deze superefficiënte ecosystemen wordt al het afval gerecycled en gaat geen greintje energie verloren. Als we dit systeem na kunnen bouwen op de zanderige zeebodem, ziet de toekomst van de kweekvis er een stuk rooskleuriger uit. Labyrint over de heldenrol van de onopvallende beesten. Marien bioloog Jasper de Goeij van de Universiteit van Amsterdam heeft het niet slecht getroffen. Voor zijn onderzoek reist hij regelmatig af naar tropische oorden waar hij zijn duikpak aantrekt, zuurstofflessen op zijn rug hijst en in het water springt. Al zwevend in het water onderzoekt hij de prachtige riffen van Curaçao en de Azoren. Maar daarbij let hij niet zozeer op de papegaaivissen, kreeften en fluorescerende algen. Hij is eerder gefascineerd door sponzen - dieren die een essentiële rol spelen in de afvalverwerking rond het rif en die wel eens voor een revolutie in de viskweek zouden kunnen zorgen. De huidige viskwekerijen zijn verre van duurzaam. Zo worden kweekvissen gevoed met grote hoeveelheden wildgevangen vis en zorgt de grote concentratie vis in kwekerijen voor een ernstige vervuiling van het zeewater. Volgens De Goeij kunnen sponzen dit probleem oplossen: ze kunnen worden ingezet om het water te zuiveren en vervolgens worden vermalen tot visvoer. Net zoals sponzen een onmisbare rol spelen in de kringloop rond het rif, zijn bodemorganismen zoals springstaarten, roofmijten en beerdiertjes onmisbaar voor een stabiele natuur. Ecoloog Martijn Bezemer van het Nederlands Instituut voor Ecologie en bodemecoloog Gerlinde De Deijn van de Wageningen Universiteit doen onderzoek tussen de heideplaggen op de Veluwe naar het belang van bodembeesten bij natuurherstel.

Bron: NTR

Recente uitzendingen van Labyrint TV