Deze aflevering, rechtstreeks vanuit het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg, staat in het teken van de verkiezingen voor het Europees Parlement die in Nederland op vier juni worden gehouden. Te gast zijn: - VVD-europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert, die toelichting geeft op aspecten van Europese wetgeving en het functioneren van fracties in het Parlement; - Barry Madlener, Europees lijsttrekker PVV; - Thijs Berman, Europees lijsttrekker PvdA; - Natasja Oerlemans, Europees lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. De lijsttrekkers zetten een aantal partijstandpunten uiteen en debatteren over de uitspraak van VVD-lijstrekker Hans van Baalen waarin hij Madlener als 'laf' kwalificeerde vanwege diens afzeggingen van een aantal debatten, de positie van de PVV in het Europees Parlement, de uitbreiding van het aantal EU-landen, de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU, de reikwijdte van Europese wetgeving en regelgeving en Europees beleid t.a.v. milieu, dierenwelzijn en landbouw. Met een telefonische reactie van Hans van Baalen op Madleners uitleg m.b.t. diens afwezigheid bij debatten en een portret van Katalijne Buitenweg die afscheid neemt als europarlementariër. Presentatie: Sven Kockelmann.

Bron: WNL

Recente uitzendingen van Goedemorgen Nederland