The soldier on the grave

Brennan en Booth gaan op onderzoek uit in een zaak die ogenschijnlijk een zelfmoord lijkt op de militaire begraafplaats. Al snel blijkt dat het hier gaat om moord en dat het slachtoffer heeft gediend in Irak. Zodra het onderzoek zich richt op de militaire eenheid waarvan de man deel uitmaakte, wordt alles in nevelen gehuld. De zaak brengt nare herinneringen naar boven bij Booth.

Bron: RTL4

Recente uitzendingen van Bones