EenVandaag

-Filipijnen: hoe krijgen mensen de hulp die nodig is? Op de Filipijnen, en met name de kuststad Tacloban, waar 4000 mensen zijn omgekomen door de tyfoon Haiyan, is na precies een week sprake van chaos en anarchie: er wordt geplunderd, lijken liggen nog op straat en noodhulp komt niet altijd op de plek terecht waar het terecht moet komen. -Overvolle klassen: meer regel dan uitzondering. Grote klassen met meer dan 27 leerlingen zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Het gemiddelde aantal leerlingen per leraar is de afgelopen jaren gestegen en de discussie over die grote klassen loopt daarmee ook op.

Bron: AVRO

Recente uitzendingen van EenVandaag