Fryske Akademy

De Fryske Akademy werd in 1938 opgericht en vierde kortgeleden het 75-jarig bestaan. Het werd opgericht omdat men zich in Friesland realiseerde dat de oude Franeker Universiteit niet zou terugkeren. En toch wilde men op eigen wijze onderzoek doen naar talloze zaken uit de Friese geschiedenis, gemeenschap, cultuur en vooral de taal. De documentaire vertelt over hoe de Akademy dat werk nog altijd doet, en tegelijk blijkt de waardering die de gemeenschap er voor heeft. Vooral omdat vanaf het begin de zogenaamde amateurwetenschappers hebben meegedraaid in de totstandkoming van de onderzoeken die de Akademy heeft gedaan. Grootste prestatie daarbij: het Groot Fries Woordenboek, in 24 boeken staat de hele Friese taal geschreven. Maar ook anderszins heeft de Fryske Akademy zijn plaats bepaalt, het gaf in 75 jaar zo'n 1000 boeken uit.

Bron: Omrop Fryslân

Recente uitzendingen van Fryslân DOK