Kardinaal W. Eijk

Rome 2004 Het is al weer bijna tien jaar geleden dat de Nederlandse bisschoppen voor het laatst gezamenlijk naar de paus gingen. Dat gebeurde in 2004 op een moment dat Johannes Paulus II nog paus was. Het was zijn laatste jaar als herder van de wereldwijde katholieke kerk, in 2005 stierf hij. De Nederlandse bisschoppen hebben Johannes Paulus II dus ervaren in zwakte en kwetsbaarheid. Ad Limina 2013 Bijna tien jaar later reizen de bisschoppen weer naar Rome, onder heel andere omstandigheden. Er is een andere paus, Franciscus, die de wereld verovert met zijn nederigheid en zijn keuze voor de arme. En de Nederlandse bisschoppen gaan deze paus voor het eerst ontmoeten in hun bezoek Ad Limina. Ander verhaal Ze pelgrimeren naar de graven van Petrus en Paulus en vertellen de paus hoe het gaat in Nederland. Dat verhaal zal ook anders gaan. Meer secularisatie, minder kerkbezoek, maar ook minder geld en minder vrijwilligers. En daarom meer schaalvergroting van de parochies. De katholieke kerk maakt moeizame jaren mee. De Nederlandse bisschoppen zullen dat melden, maar zullen ook wijzen op de kansen in deze tijd. Want er is meer verinnerlijking en zelfbewustzijn onder de gelovigen. Onder deze andere omstandigheden zal de ontmoeting met de nieuwe paus plaatsvinden. Kerk der Friezen Op de zondag voor het bezoek zullen de bisschoppen de eucharistie vieren in de Kerk der Friezen. Kardinaal Willem Eijk gaat daar in voor en vertelt in het geloofsgesprek over het aanstaande bezoek aan paus Franciscus.

Bron: RKK

Recente uitzendingen van Geloofsgesprek