Afl. 2

De ruim duizend hectare grote Terschellinger Polder is door de ligging in de Waddenzee en het open landschap een van de meest vogelrijke polders van Nederland. Maar in de afgelopen twintig jaar is meer dan de helft van de weidevogels verdwenen. Dat komt doordat er steeds vroeger en vaker gemaaid wordt en de graslanden steeds droger zijn geworden. Daarom is de Vogelbescherming gestart met het project PolderPracht. De boeren van Terschelling zetten zich in om de leefomstandigheden van de weidevogels te verbeteren. Nicolette van Dam gaat kijken op Terschelling hoe de boeren dat doen, en dan met name melkveehouder Egbert Zorgdrager.

Bron: RTL4

Recente uitzendingen van Kanjers Van Goud