Verschilmaker Ralf Embrechts

Als iedereen op zijn eigen vierkante meter iets doet voor de wereld, dan hebben we zo een voetbalveld. Dit is het motto van armoedebestrijder Ralf Embrechts, hoofdpersoon in Kruispunt-De Verschilmakers. Hij groeit op in een katholiek leraarsgezin in Brabant, waar mensen helpen een vanzelfsprekendheid is. In 2015 richt hij Quiet op, een beweging tegen stille armoede. Het doel: armoede verzachten en mensen versterken. Quiet begon in Tilburg en Ralf Embrechts bezoekt daar een drukke inloopochtend. Mensen drinken koffie, een ondernemer komt carnavalskleren voor kinderen brengen en vrouwen staan in de rij voor een goed bh-advies.

Bron: KRO

Recente uitzendingen van Kruispunt