Franke Remerie

Portret van de visionair en verschilmaker Franke Remerie, die veel mensen op de been krijgt. Franke Remerie zag het met lede ogen aan: het Nederlandse landschap veranderde; het werd eentoniger. Om daar verandering in te brengen bedacht hij Land van Ons, een coöperatie waar 23.000 mensen lid van zijn. Zij leggen geld in waarmee in het hele land percelen worden aangekocht. Op die stukken land gaat het om biodiversiteit, met heggen, houtwallen, inheemse bloemensoorten en paddenpoelen, en het land zelf blijft boerenland.

Bron: KRO

Recente uitzendingen van Kruispunt