Actualiteiten. -Merkozyraad voor de euro? 'Om de crisis te bezweren is een versterking van de macht van Brussel een noodzaak. Om dit te bereiken moet er een economisch bestuur komen voor de hele euro-zone onder leiding van voorzitter Van Rompuy van de Europese Unie.' Dat stellen bondskanselier Merkel van Duitsland en de Franse president Sarkozy voor. Voormalig minister van Financiën, Onno Ruding, laat er zijn licht over schijnen. Ook vragen we de leden van het EenVandaag Opiniepanel over het voorstel van Merkel en Sarkozy. -Zomerstages: Sybrand van Haersma Buma. EenVandaag geeft deze zomer fractievoorzitters de mogelijkheid om voor een dag in de huid van een journalist te kruipen. Zeven fractievoorzitters lopen stage bij EenVandaag. De reportages worden de komende weken elke woensdag uitgezonden. Ditmaal loopt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma een dagje stage als verslaggever voor EenVandaag. Van Haersma Buma maakt een reportage over de snel oplopende kosten in de zorg. In Leeuwarden gaat hij kijken hoe die kosten met nieuwe technieken, zoals videoconsult, kunnen worden beteugeld. -Wereldmuseum Rotterdam verkoopt Afrika-collectie. Het wereldmuseum in Rotterdam wil haar gehele Afrika-collectie verkopen om minder afhankelijk te zijn van subsidies. Dit stuit echter op protesten van andere musea, zij vinden het zonde als de collectie naar het buitenland zou verhuizen of in handen zou komen van particulieren. Stanley Bremer, de directeur van het wereldmuseum, zegt dat hij deze collectie wel moet verkopen om in de toekomst het hoofd boven water te houden. Andere musea vinden dat Bremer ethischer moet handelen en meer oog moet hebben voor de onherstelbare gevolgen. -Wat wil Al-Shabaab? 'Er is geen honger in Somalië, alleen droogte', aldus de streng-islamistische Al-Shabaab-beweging. Terwijl hulporganisaties alles op alles zetten om de duizenden vluchtelingen op te vangen en in hun basisbehoeften te voorzien, jaagt Al-Shabaab de organisaties het land uit. Het roept de vraag op wat Al-Shabaab voor heeft met de eigen bevolking. Een exclusief interview met Al-Shabaab. Presentatie: Bas van Werven, Pieter Jan Hagens.

Bron: AVRO

Recente uitzendingen van EenVandaag