Gerda en Nico, Gerjan en Erika, Peter Bruné

In hun tienerjaren kwamen ze elkaar tegen, Gerda Mol en Willem. Ze werden verliefd, trouwden en kregen kinderen. Vriend Nico weet nog goed dat Gerda in het leven van zijn beste vriend kwam en zag hun liefde opbloeien. Willem is overleden en Gerda en Nico staan samen bij zijn graf. * Een vrolijke, levenslustige vrouw, de (schoon)moeder van Gerjan en Erika. Alhoewel ze een hoge leeftijd bereikte is het gemis er niet minder om. Ze hopen op een weerzien in de hemel. * Op latere leeftijd kwamen Peter Bruné en zijn vrouw bij elkaar en twaalf jaar waren ze samen. Ondanks het gemis ervaart hij steun van haar door het geloof dat zij had.

Bron: EO

Recente uitzendingen van Ik mis je