Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde

Afl.: Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde. Zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, ultraviolette en infrarode straling. Een deel van dit zonlicht wordt door de wolken, het aardoppervlak en atmosferische aërosols weerspiegeld. Dat noemen we het albedo. De rest verwarmt de Aarde, die deze energie terugzendt in de vorm van infrarode straling. Gassen in de atmosfeer absorberen daar een deel van: het broeikaseffect.

Bron: NTR

Recente uitzendingen van Aardrijkskunde voor de tweede fase