Aardrijkskunde voor de tweede fase

Hoe gaan wij om met onze rijkdom aan water? We moeten ons ertegen beschermen en hebben het tegelijk heel hard nodig.
Aardrijkskunde voor de tweede fase Endogene krachten

Endogene krachten

Wat is de invloed van de krachten binnen de aarde op de vorming van de aardkorst? Endogene processen vormen het uiterlijk van de aardkorst. Convectiestromingen van binnenuit zetten de aarde in beweging. Daardoor ontstaan aardbe ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Exogene krachten

Exogene krachten

De aardkorst wordt voortdurend afgebroken als gevolg van de exogene processen verwering, erosie en sedimentatie. Hierbij spelen wind, water en ijs een grote rol. Op een tijdsschaal van miljoenen jaren kunnen gebergten volledig ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Exogene krachten

Exogene krachten

De aardkorst wordt voortdurend afgebroken als gevolg van de exogene processen verwering, erosie en sedimentatie. Hierbij spelen wind, water en ijs een grote rol. Op een tijdsschaal van miljoenen jaren kunnen gebergten volledig ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Endogene krachten

Endogene krachten

Wat is de invloed van de krachten binnen de aarde op de vorming van de aardkorst? Endogene processen vormen het uiterlijk van de aardkorst. Convectiestromingen van binnenuit zetten de aarde in beweging. Daardoor ontstaan aardbe ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Afl. 4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Via de Maas en de Rijn wordt er een enorme hoeveelheid water door de Nederlandse delta naar zee afgevoerd. De laatste decennia zijn de rivieren veranderd om ze als verkeersader goed bevaarbaar te houden. Stedelijke bebouwing en ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

Afl. 3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

De voedselverspilling in het westen draagt direct bij aan de groeiende wereldhonger. In het global market systeem bepalen vraag en aanbod de keuzes in productie en inrichting in ontwikkelingslanden. Als het westen zijn consumpt ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 2 Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

Afl. 2 Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

De zonnestraling wordt niet evenwichtig afgegeven aan de atmosfeer. Door de circulatie van lucht en water op aarde wordt de warmte verdeeld over de aarde. Bij de evenaar is er een te veel aan zonnestraling. De polen krijgen rel ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde

Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde

Zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, ultraviolette en infrarode straling. Een deel van dit zonlicht wordt door de wolken, het aardoppervlak en atmosferische aërosols weerspiegeld. Dat noemen we het albedo. De rest verwar ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl.4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Afl.4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Leerlingen verwerven sociaal/geografisch inzicht in concrete vraagstukken. Iedere aflevering start met een concrete vraag. Onderwerpen zijn: het mondiale klimaatsysteem zijn: zon en aarde; het mondiale klimaatsysteem: lucht en ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl.3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

Afl.3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

Leerlingen verwerven sociaal/geografisch inzicht in concrete vraagstukken. Iedere aflevering start met een concrete vraag. Onderwerpen zijn: het mondiale klimaatsysteem zijn: zon en aarde; het mondiale klimaatsysteem: lucht en ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Via de Maas en de Rijn wordt er een enorme hoeveelheid water door de Nederlandse delta naar zee afgevoerd. De laatste decennia zijn de rivieren veranderd om ze als verkeersader goed bevaarbaar te houden. Stedelijke bebouwing en ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het wereldvoedsel: Vraagstuk

Het wereldvoedsel: Vraagstuk

De voedselverspilling in het westen draagt direct bij aan de groeiende wereldhonger. In het global market systeem bepalen vraag en aanbod de keuzes in productie en inrichting in ontwikkelingslanden. Als het westen zijn consumpt ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

De zonnestraling wordt niet evenwichtig afgegeven aan de atmosfeer. Door de circulatie van lucht en water op aarde wordt de warmte verdeeld over de aarde. Bij de evenaar is er een 'teveel' aan zonnestraling. De polen krijgen re ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het mondiale klimaatsysteem: Zon en aarde

Het mondiale klimaatsysteem: Zon en aarde

Zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, ultraviolette en infrarode straling. Een deel van dit zonlicht wordt door de wolken, het aardoppervlak en atmosferische aërosols weerspiegeld. Dat noemen we het albedo. De rest verwar ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Exogene krachten

Exogene krachten

De aardkorst wordt voortdurend afgebroken als gevolg van de exogene processen verwering, erosie en sedimentatie. Hierbij spelen wind, water en ijs een grote rol. Op een tijdsschaal van miljoenen jaren kunnen gebergten volledig ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Endogene krachten

Endogene krachten

Wat is de invloed van de krachten binnen de aarde op de vorming van de aardkorst? Endogene processen vormen het uiterlijk van de aardkorst. Convectiestromingen van binnenuit zetten de aarde in beweging. Daardoor ontstaan aardbe ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Via de Maas en de Rijn wordt er een enorme hoeveelheid water door de Nederlandse delta naar zee afgevoerd. De laatste decennia zijn de rivieren veranderd om ze als verkeersader goed bevaarbaar te houden. Stedelijke bebouwing en ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het wereldvoedsel: Vraagstuk

Het wereldvoedsel: Vraagstuk

De voedselverspilling in het westen draagt direct bij aan de groeiende wereldhonger. In het global market systeem bepalen vraag en aanbod de keuzes in productie en inrichting in ontwikkelingslanden. Als het westen zijn consumpt ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het mondiale klimaatsysteem: Lucht en water

Het mondiale klimaatsysteem: Lucht en water

De zonnestraling wordt niet evenwichtig afgegeven aan de atmosfeer. Door de circulatie van lucht en water op aarde wordt de warmte verdeeld over de aarde. Bij de evenaar is er een 'teveel' aan zonnestraling. De polen krijgen re ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Het mondiale klimaatsysteem: Zon en aarde

Het mondiale klimaatsysteem: Zon en aarde

Zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, ultraviolette en infrarode straling. Een deel van dit zonlicht wordt door de wolken, het aardoppervlak en atmosferische aërosols weerspiegeld. Dat noemen we het albedo. De rest verwar ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Afl. 4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Afl.: Afl. 4 Waterbeheersing van rivieren in Nederland. Via de Maas en de Rijn wordt er een enorme hoeveelheid water door de Nederlandse delta naar zee afgevoerd. De laatste decennia zijn de rivieren veranderd om ze als verkeer ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

Afl. 3 Het wereldvoedsel-vraagstuk

Afl.: Afl. 3 Het wereldvoedsel-vraagstuk. De voedselverspilling in het westen draagt direct bij aan de groeiende wereldhonger. In het global market systeem bepalen vraag en aanbod de keuzes in productie en inrichting in ontwikk ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 2 Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

Afl. 2 Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water

Afl.: Afl. 2 Het mondiale klimaatsysteem: lucht en water. De zonnestraling wordt niet evenwichtig afgegeven aan de atmosfeer. Door de circulatie van lucht en water op aarde wordt de warmte verdeeld over de aarde. Bij de evenaar ... 

Aardrijkskunde voor de tweede fase Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde

Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde

Afl.: Afl. 1 Het mondiale klimaatsysteem: zon en aarde. Zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, ultraviolette en infrarode straling. Een deel van dit zonlicht wordt door de wolken, het aardoppervlak en atmosferische aër ...