Ozone Hole: How We Saved the Planet

Hoe de wereld de handen ineensloeg om het bijna vergeten gat in de ozonlaag te repareren.
Ozone Hole: How We Saved the Planet Ozone Hole: How We Saved the Planet

Ozone Hole: How We Saved the Planet

Hoe de wereld de handen ineensloeg om het bijna vergeten gat in de ozonlaag te repareren. Scheikundige Thomas Midgley kon in de jaren twintig van de vorige eeuw niet bevroeden hoe chloorfluorkoolstofverbindingen, cfk's, ons voo ...